טופס פנייה

להתנדבות ולמידע נוסף

לפרטים

עמותת הידידים מרכז רפואי רבין
ז’בוטינסקי 39, פתח תקוה, 49100.
טל: 03-9377216
פקס: 03-9240398
ד.א: rmcfriends@clalit.org.il