מתן מלגות לסטודנטים לסיעוד בביה"ס האקדמי דינה

מתן מלגות לסטודנטים לסיעוד בביה"ס האקדמי דינה


------------------


------------------