ערב הגאלה השנתי למען הקמת המרכז החדש לרפואה מותאמת אישית