מלגות לסטודנטים לסיעוד

סטודנטיות בביה"ס האקדמי לסיעוד דינה
מפריפריה חברתית להשכלה גבוהה ולביטחון תעסוקתי


תכנית חדשה לאיתור ולהכשרת סטודנטיות/ים מפריפריה חברתית ללימודים אקדמיים בתחום הסיעוד והכשרה לעבודה במרכז רפואי רבין.


בשנים האחרונות מורגשת מצוקת כוח-אדם גדולה בבתי החולים בישראל: אנו זקוקים לכוח עבודה מקצועי ואיכותי בתחום הסיעוד. בכדי להבטיח מתן שירותי בריאות מיטביים, יש צורך לאפשר לסטודנטים מרחבי ישראל ללמוד את מקצוע הסיעוד.
יזמנו תוכנית חדשה, המאפשרת לצעירים מפריפריה חברתית לימודים אקדמיים בתחום הסיעוד. התכנית תעניק הזדמנות שווה, הבטחה להעצמה אישית וביטחון תעסוקתי, אשר יבטיח תעסוקה לאורך שנים בסביבה איכותית ומאתגרת, המעניקה ביטחון כלכלי ומוביליות חברתית.
ביה"ס האקדמי לסיעוד דינה, הנמצא בתוך מתחם מרכז רפואי רבין, מכשיר אחים ואחיות מוסמכים. מסלול הלימודים המרכזי בביה"ס הינו בן ארבע שנות לימוד במסגרת החוג לסיעוד באוניברסיטת ת"א, שבסיומן מקבלים הלומדים תואר אקדמי בסיעוד ותעודת אח/ות מוסמכ/ת, לאחר שעמדו בבחינת הרישום הממשלתית.

אנו רואים חשיבות גבוהה בהכשרה ללימודי תואר BA בסיעוד, מתוך הכרה בחשיבות תואר אקדמי להתפתחות האדם, הן מבחינה מקצועית והן מבחינה אישית. זאת ועוד, מתוך תפישת עולם של קיימות ואחריות חברתית למען הדורות הבאים אנו מאמינים במתן הזדמנות שווה לאוכלוסיות מגוונות בישראל ובצורך בשינוי חברתי.
שילוב לומדים מאוכלוסיות מפריפריה חברתית וגיאוגרפית ייתן מענה ולו חלקי למצוקת כ"א בסיעוד, ובד בבד ישתלב להפליא בצורך הגובר ליציבות כלכלית-חברתית, תוך מתן מענה לקשיים העומדים בינם לבין מימוש רצונם להיות אחים ואחיות.
אנו מזמינים אתכם להיות שותפים עמנו בפרויקט ייחודי זה, באמצעות מתן מלגת לימודים לסטודנט/ית הלומד/ת בביה"ס האקדמי לסיעוד דינה.

מלגת לימודים לסטודנט לשנת לימודים אחת: 12,000 ₪

מלגת לימודים לסטודנט לארבע שנות לימוד: 48,000 ₪