חיפוש

הועד המנהל

הנהלת העמותה

פנחס (פיני) כהן - יו’’ר

אורלי מסקין - מנכ"ל

חברי הועד המנהל

פנחס (פיני) כהן - יו’’ר

זאב אבן חן

אליהו בן עמרם

יוסף בר נתן

נאוה ברק

זאב גוטמן

עו"ד סתוי דבש

שלוה הסל

אבי הראל

ד’’ר שרה זיו

ניר זיכלינסקי

שמעון טופור

תמר יסעור

ד"ר אורית יעקובסון

רחל לימון

יורם פטרושקה

אביבית פלג

עו"ד רו"ח דניאל פסרמן

רו"ח דורון קופמן

יובל רבין

נציגי מרכז רפואי רבין

ד’’ר איתן וירטהיים

מנהל מרכז רפואי רבין

ד"ר מיכל שטיינמן

מנהלת הסיעוד

ורד קויטל

דוברת

חברי ועדת ביקורת ויועצים מקצועיים

רו’’ח ולנטין היינס

יו"ר ועדת ביקורת

רו"ח דני קליק

חבר ועדת ביקורת

פרופ’ אבנר רוטמן

חבר ועדת ביקורת

רו"ח אריה ברסקימבקר פנים

רו"ח מנשה קנובל


רו"ח העמותה

רו"ח שי פרומוביץ'

רו"ח העמותה

עו"ד גדעון פישר

יועץ משפטי

עו"ד רם תורן

יועץ משפטי