ערב גאלה LIVE 2020 ידידי מרכז רפואי רבין

בסימן הוקרה לצוותים הרפואיים

לתרומה

יחד אתכם נפעל לרווחת המטופלים!