ניוזלטר חודש נובמבר 12/2020

ניוזלטר בנושא קורונה

כאן יש לכתוב כמה משפטים שמתארים את הניוזלטר הנוכחי/אירועים קרבים / פרוקיטים חדשים / כמה מילים נוספות. כאן יש לכתוב כמה משפטים שמתארים את הניוזלטר הנוכחי/אירועים קרבים / פרוקיטים חדשים / כמה מילים נוספות. כאן יש לכתוב כמה משפטים שמתארים את הניוזלטר הנוכחי/אירועים קרבים / פרוקיטים חדשים / כמה מילים נוספות. 

תרומות למרכז הרפואי רבין

יחד אתכם נפעל לרווחת המטופלים!