חיפוש

פורום עמיתי בילינסון

עמותת הידידים ייסדה את פורום עמיתי בילינסון, הפועל לקידום חדשנות רפואית. חברי הפורום, אנשי עסקים מובילים, מתכנסים מספר פעמים בשנה, למפגשי שיח אודות חדשנות וטכנולוגיה עם בכירי הרופאים בבית החולים ועם אנשי מפתח מכלל החברה הישראלית. כל חבר פורום יכול לחבור את המטרה אליה תיועד תרומתו.