Search

Advancing the Division of Surgery

המערך לכירורגיה במרכז רפואי רבין

Date

31/10/2020

Time

19:00

Place

מרכז רפואי רבין, תל אביב

המערך הכירורגי במרכז רפואי רבין בניהולו של פרופ’ חנוך קשתן, מהווה אבן שואבת למיטב הצוותים הרפואיים, המעניקים טיפול איכותי מתקדם, במסירות רבה ובתשומת לב אישית לכל מנותח. המיומנות הניתוחית, הרמה הטכנולוגית הגבוהה והמחויבות להצלת חיים, מציבים את המערך בחזית הקדמה הרפואית בישראל. צוות המערך נותן מענה למגוון של מחלות הדורשות טיפול ניתוחי בשלושת תחומי הכירורגיה המודרנית – כירורגיה לפרוסקופית, כירורגיה אונקולוגית וכירורגיה דחופה.

צוות המערך מאגד צוותים רב תחומיים בשיתוף מחלקות ומכונים בבית החולים. קשרי עבודה הדוקים ויומיומיים מתקיימים במיוחד עם מרכז דוידוף לטיפול במחלות סרטן, בי"ח לסרטן, מהמובילים בארץ ובעולם בתחום האונקולוגיה.

המערך לכירורגיה מהווה מרכז ארצי בכל תחומי הכירורגיה ומופנים אליו חולים מהארץ ומהעולם לאבחון והמשך טיפול. מרפאות החוץ מהוות חלק בלתי נפרד מהשירות לציבור, הניתן על ידי צוות המחלקה, כשמטרתן היא זיהוי ואבחון מחלות הדורשות התערבות ניתוחית וייעוץ לרופאי הקהילה.

המטופל במרכז

העולם הרפואי כיום משקף שינויים החלים במרקם חברתי, התפתחויות טכנולוגיות, שינויים מהירים בנגישות ובכמות מידע, לצד התמודדות עם עליה בתוחלת חיים וריבוי תחלואה המלווה את תהליך ההזדקנות של האוכלוסייה. במערך הכירורגי מאושפזים מטופלים עם מחלות ממאירות במצב מורכב, לצד חולים במצבי חירום וטראומה. גישת צוות המערך הינה טיפול בחולה המורכב ותמיכה בבני משפחתו.

ניצבים בחזית הטכנולוגיה

הרפואה המודרנית מבוססת על טכנולוגיה מתקדמת המספקת לרופאים ולאנשי הצוות את האפשרות לבטא את מומחיותם המקצועית. מרכז רפואי רבין משקיע בהתחדשות בלתי פוסקת של הציוד והטכנולוגיה בכל התחומים ומעמיד לרשות אנשי הסגל את מיטב הכלים לביצוע שליחותם.