Search

המרכז לרפואה מותאמת אישית במרכז דוידוף לסרטן

יחד אתכם נפעל להצלת חיים הקמת מרכז לרפואה מותאמת אישית לחולי סרטן

לחצו על הקישור וקבלו פרטים אודות ערב הגאלה השנתי של ידידי מרכז רפואי רבין למען הקמת המרכז לרפואה מותאמת אישית לחולי סרטן
הזמנה לערב גאלה ידידי מרכז רפואי רבין 20.12.2015.pdf
נספח תרומה ערב גאלה ידידי מרכז רפואי רבין.pdf

צוות המרכז לרפואה מותאמת אישית, בניהולו של פרופ' ניר פלד, מומחה ברפואה פנימית, ריאות ואונקולוגיה, שואף להענקת רפואה מותאמת אישית לחולי הסרטן בישראל, תוך פיתוח ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות לאפיון מולקולרי של הגידול. המרכז יעמוד לשירות כלל המרכזים הרפואיים בישראל.

מרכז דוידוף לסרטן
מרכז דוידוף לסרטן הינו מרכז ייחודי, הראשון מסוגו בישראל, אשר הוקם בשנת 2005 למניעה, לטיפול בחולי מחלות הסרטן ולמחקר מחלות הסרטן. מרכז ייעודי זה מאגד בתוכו את המכונים והמחלקות לאונקולוגיה ולהמטו-אונקולוגיה של מרכז רפואי רבין. בימים אלה אושרו לבניה 6 קומות נוספות במרכז דוידוף, תרומת משפחת דוידוף, לרווחת המטופלים והצוות הרפואי ולקידום הטיפול במחלות הסרטן בישראל. עם השלמת הבניה, המרכז לרפואה מותאמת אישית, עתיד לעבור למרכז החדש.

הקמת המרכז לרפואה מותאמת אישית
בעשור האחרון, אופן הטיפול במחלות הסרטן השתנה בצורה דרמטית לאור השיפור ביכולת האבחון המולקולרי, המתבסס על אפיון גנטי של הגידול ופיתוח טיפולים ביולוגיים חדשניים המכוונים למטרה ספציפית בתאי הסרטן ("טיפולים ממוקדי מטרה").
האבחון המולקולרי מתבסס על אפיון גנטי של רקמת הגידול ועל איתור יעדים נקודתיים לטיפול יעיל במחלת הסרטן. אבחון זה מבוצע על ידי בדיקות חדשניות, במסגרתן נערך מיפוי של מאפייני הגידול ושל השינויים בגן, אשר גרמו להיווצרות הגידול. בהתאם לשינוי הגנטי שזוהה מותאם לחולה טיפול אישי ממוקד מטרה. למרות זמינות הידע בישראל, עד כה טרם נוסד שירות מוסדר בתחום זה, המאחד יכולות אבחון וטיפול גם יחד. חולים רבים נאלצים להשקיע משאבים גדולים לצורך שליחת רקמתם לארה"ב בעלויות גבוהות ביותר. המרכז לרפואה מותאמת אישית, יאפשר למטופלים טיפול מהיר, מדויק ומאריך חיים ואף, ישפר את איכות חייהם של מקבלי הטיפול הייחודי.

השפעת טיפול מוכוון אישית:

  • טיפול יעיל יותר ורעיל פחות
  • מסייע בשיפור איכות חייהם של חולי הסרטן
  • מסייע בהארכת חיים
  • כשליש מכלל חולי הסרטן יכולים ליהנות מטיפולים מוכווני מטרה נמוכי רעילות

לאור ניסיון מקצועי בעולם, שרידות המטופלים תשופר פי שלוש מהמצב כיום.

המרכז יכלול מרכיבים ייחודיים:

  • אבחון מעבדתי מקצועי רחב טווח במקום אחד
  • שירותי רפואה מותאמת אישית קלינית (ייעוץ) רב תחומית
  • זמינות גבוהה לטיפולים מתקדמים
  • המרכז יהווה מוקד משיכה בינלאומי למחקרים קליניים
  • ניתוח גנטי בהתחשב בגנטיקת הרקע הייחודית של האוכלוסייה בישראל
  • ניצול משאבים מיטבי (רקמתי ותקציבי)

עלות הקמת המרכז לרפואה מותאמת אישית במרכז דוידוף מוערכת בכ- 3.5M$.

 

נודה לכם מאוד באם תיאותו לפעול יחד אתנו למען הקמת המרכז לרפואה מותאמת אישית.
יחד אתכם נפעל להצלת חיים!

Share This Project

WRITE US

יש לכם שאלה? רוצים לשמוע פרטים נוספים אודות הפרויקט?
Contact us and we will get back to you very soon