חיפוש

עמותת הידידים ייסדה את פורום עמיתי בילינסון, הפועל לקידום חדשנות רפואית. חברי הפורום, אנשי עסקים מובילים, מתכנסים מספר פעמים בשנה, למפגשי שיח אודות חדשנות וטכנולוגיה עם בכירי הרופאים בבית חולים ועם אנשי מפתח מכלל החברה הישראלית. כל חבר פורום יכול לבחור את המטרה אליה תיועד תרומתו.