Search

הקמת בנק המיקרוביום והרחבת בנק הרקמות הראשון של שירותי בריאות כללית

מובילים חדשנות רפואית במרכז דוידוף לסרטן

הודות לתרומת מירי ומשה מידן, אשר תרמו להקמת בנק הרקמות בבית החולים בילינסון, אנו מקימים בימים אלה את בנק המיקרוביום הראשון של שירותי בריאות כללית. הבנק יוקם במרכז דוידוף בניהולו של פרופ' גל מרקל, חוקר בעל שם עולמי, עם ד"ר אדוה לוי ברדה, מנהלת בנק הרקמות.הקמת הבנק הייחודי, תאפשר פיתוח טיפולים חדשניים ומחקר פורץ דרך באמצעות השתלת מיקרוביום ושינוי הרכב חיידקי המעיים. שאיפת הצוות הרפואי לאתר אמצעי טיפול חדשים לחולי הסרטן בישראל.

Share This Project

WRITE US

יש לכם שאלה? רוצים לשמוע פרטים נוספים אודות הפרויקט?
Contact us and we will get back to you very soon