Search

הרחבת ושיפוץ מחלקת יולדות בבית החולים לנשים בבית חולים בילינסון

מחלקת יולדות ברמת מלונאות גבוהה

הודות לתרומת משפחת מנדלבאום אנו פועלים בימים אלה להרחבת מחלקת יולדות בבית החולים לנשים בבילינסון, בניהולו של פרופ' ארנון ויז'ניצר. המחלקה החדשה תאפשר ליולדות ולבני משפחותיהן שהות בחדרים ברמת מלונאות גבוהה, בדומה למרכזים רפואיים מובילים בעולם. כמו כן, היא תאפשר פרטיות ואפשרות לביות מלא ללא הפרדה בין האם ליילוד. אנו שואפים לשיפור תשתיות בשלוש מחלקות נוספות בבית החולים לנשים ונשמח לכל סיוע.

Share This Project

WRITE US

יש לכם שאלה? רוצים לשמוע פרטים נוספים אודות הפרויקט?
Contact us and we will get back to you very soon