Search

יחד אתכם נמשיך לתמוך בצוותים הרפואיים

מבצע 'פסק זמן'

במהלך השנה האחרונה התמודדו הצוותים הרפואיים המטפלים בחולי הקורונה עם אתגרים משמעותיים. תקופה זו היתה מורכבת עבורם, וכולנו התרגשנו לראות את המחויבות הרבה שלהם לשלום הציבור. הצוותים הרפואיים ועובדי בית החולים פועלים במסירות 24/7, במטרה להעניק לחולי הקורונה טיפול מיטבי מציל חיים. תקופה זו מלווה בלחצים ואנו רואים בתמיכה בהם משימה עליונה. בכדי שנוכל לדאוג לרווחתם, לחזק אותם ולתמוך בהם, אנו פונים אליכם בבבקשה לקחת חלק איתנו במבצע 'פסק-זמן'.

נשמח להשתתפותכם בגיוס תקציב כולל של 400 אלף ש"ח, אשר יאפשר תמיכה בכ-400 צוותים המטפלים בחולי הקורונה, מכלל הקשת המקצועית.

יחד אתכם נמשיך לפעול למען חיזוק הרפואה הציבורית בישראל.

 

Share This Project

WRITE US

יש לכם שאלה? רוצים לשמוע פרטים נוספים אודות הפרויקט?
Contact us and we will get back to you very soon