אירוע פורום עמיתי בילינסון בסימן פיתוח מרכז דוידוף