אירוע אורות של תקווה 13.12.23

/צילום : שאולי לנדנר